Dobre praktyki w zakresie prawidłowego użytkowania kasy fiskalnej

Nauka prawidłowego korzystania z urządzenia fiskalnego może być prostym zadaniem, jeśli zostaną nam przedstawione najważniejsze rady. Dlatego też pozostawiamy do Twojej dyspozycji krótką listę porad, abyś sam mógł określić, ile wiesz o dobrych praktykach i jakie są Twoje główne obowiązki, aby o nie odpowiednio zadbać:

 • Wszystkie transakcje sprzedaży muszą być wykonywane przez urządzenie fiskalne, bez wyjątku.
 • Urządzenie fiskalne musi być podłączone do zasilacza UPS w celu ochrony przed wahaniami prądu. Urządzenie nie posiada gwarancji na tego typu uszkodzenia.
 • W przypadku, gdy urządzenie fiskalne posiada automatyczną obcinarkę papieru, należy unikać wyciągania papieru podczas wykonywania transakcji.
 • Należy pamiętać o sporządzeniu dziennego raportu za każdy dzień pracy.
 • Jeżeli pod koniec dnia w lokalu zostaną włączone zabezpieczenia lub zostanie wyłączony prąd, należy wcześniej wyłączyć urządzenie fiskalne.

Na jakie parametry techniczne zwrócić uwagę przy zakupie kasy fiskalnej?

 • Należy chronić maszynę przed brudem, gruzem i owadami, które mogą spowodować jej uszkodzenie.
 • Wykonaj obowiązkowy, coroczny przegląd urządzenia fiskalnego (pamiętaj, że jest to obowiązek formalny).
 • Książkę kontroli konserwacji i napraw należy przechowywać w dobrym stanie i w miejscu, w którym znajduje się maszyna.
 • Zwróć uwagę, kiedy urządzenie fiskalne sygnalizuje, że kończy mu się pamięć fiskalna, zwykle ostrzega o tym 90 dni wcześniej. W takim przypadku należy natychmiast skontaktować się z centrum serwisowym.
 • Wskazane jest posiadanie w widocznym miejscu dla użytkownika urządzenia fiskalnego: sposobu dokonania sprzedaży imiennej lub noty obciążeniowej, jeśli urządzenie fiskalne na to pozwala.
 • W przypadku wystąpienia jakichkolwiek błędów lub zmian w pracy urządzenia fiskalnego należy niezwłocznie powiadomić serwis techniczny.
 • W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub popełnienia błędu podczas wykonywania jakiejkolwiek operacji, zaleca się natychmiastowe skonsultowanie się z autoryzowanym sprzedawcą.
 • Jeśli urządzenie fiskalne wydaje paragony kontrolne, rolki te powinny być przechowywane w porządku chronologicznym przez 5 lat, w miejscu, w którym można je łatwo znaleźć w czasie kontroli rządowej.
 • Przechowuj co najmniej jedno opakowanie papieru do urządzenia fiskalnego w miejscu zabezpieczonym przed zamoczeniem lub zabezpieczonym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.