Gdy insekty uszkadzają urządzenie fiskalne: postępowanie i zalecenia

Jak sprawić, by urządzenie fiskalne było wolne od insektów i poddane wymaganej przez nie pielęgnacji? Mając do czynienia z urządzeniami fiskalnymi musimy być niezwykle ostrożni w cyklu procesu serwisowego i opieki, jaką musi im zapewnić technik fiskalny.

Co mówi prawo?

Ten typ urządzenia fiskalnego może być otwarty tylko przez upoważnionego technika lub przez dystrybutora urządzeń fiskalnych. W przypadku weryfikacji otwarcia urządzenia przez organy inne niż właściwe, firma odpowiedzialna za urządzenie fiskalne zostanie ukarana zgodnie z kodeksem handlowym i będzie musiała nabyć nowe urządzenie w ciągu najbliższych 2 dni roboczych od jego weryfikacji. To pokazuje nam znaczenie prawne, jakie mają urządzenia w tak delikatnej kwestii, a które funkcjonują jako sposób fakturowania dla firm.

Kolejnym z wymogów prawnych, jakie muszą spełnić osoby odpowiedzialne i właściciele urządzeń fiskalnych jest wykonywanie obowiązkowego corocznego przeglądu w celu sprawdzenia dobrego stanu urządzenia, jego działania i aktualizacji. Chcieliśmy zwrócić uwagę na te dwa przepisy, aby uświadomić kupcom, że chociaż urządzenie fiskalne jest dobrem delikatnym ze względu na jego znaczenie prawne, istnieją możliwości utrzymania jego w czystości a coroczna kontrola jest jedną z nich. Jest to dobra okazja dla autoryzowanego technika, aby przeprowadzić wewnętrzne czyszczenie urządzenia.

Jest to o tyle istotne, że przez te wszystkie lata doświadczeń w serwisowaniu urządzeń fiskalnych spotkaliśmy się ze skomplikowanymi scenariuszami opieki nad tymi urządzeniami: kasy zainfekowane owadami lub szkodnikami powodującymi uszkodzenia wewnętrznych podzespołów, płyty głównej, drukarki, etc. Mieliśmy nawet doświadczenia, że stan tego sprzętu jest nie do naprawienia z powodu szkód wyrządzonych przez insekty.

Przyczyna?

Owady lub karaluchy w swoim organizmie wydzielają pewien rodzaj kwasu i toksyn, które stopniowo uszkadzają wewnętrzne elementy elektroniczne urządzeń fiskalnych. Ponadto powodują one trudności w ich naprawie. Dlatego też dzielimy się ogólnymi zaleceniami, aby w sposób wyczerpujący dbać o ten sprzęt:

  • Fumigować okresowo i utrzymywać otoczenie w czystości.
  • Wykonaj nie tylko coroczny przegląd, ale także poproś o wykonanie przeglądów prewencyjnych w swoim centrum serwisowym.
  • Na koniec dnia należy założyć na sprzęt ochronę.
  • Skorzystaj z corocznej kontroli, gdzie jest autoryzowany technik do wykonywania wewnętrznego czyszczenia sprzętu, więc sprzęt może przetrwać dłużej.
  • Zewnętrzną stronę urządzenia należy okresowo czyścić wilgotną szmatką, uważając, aby nie zamoczyć wewnętrznych elementów.